Nagrody

statuetka

 Jury Festiwalu przyzna najlepszym Wykonawcom konkursu na interpretację piosenek z repertuaru Marka Grechuty nagrody pieniężne, których pula wynosi 7.000,00 PLN. Wysokość nagród i ich podział jest uzależniony od decyzji jurorów.

Zwycięzca nagrody głównej poza nagrodą pieniężną otrzymuje także statuetkę Inspiracji-Interpretacji

W trakcie konkursu, członkowie Jury mają możliwość (ale nie jest to obligatoryjne) dokonania nominacji wybranych uczestników Festiwalu do udziału w Przeglądzie Piosenki Aktorskiej, który odbędzie się w 2020 r. Nominacje te traktowane są jako szczególne wyróżnienie.

Wypłata nagród pieniężnych nastąpi przelewem do 21 grudnia 2019 r. (po otrzymaniu przez Organizatora oświadczeń z numerami rachunków bankowych laureatów wymienionych w protokole z obrad jury). Wypłaty nagród będą obciążone podatkiem dochodowym z tytułu wygranej, w wysokości 10% wartości nagrody. Podatek ten zostanie potrącony z kwoty brutto nagrody.

© 2020 Festiwal Inspiracje-Interpretacje. Wdrożenie: Bluecoyote